Tanévnyitó a zeneiskolában 2016. szeptember 9-én, pénteken 17 órakor. Az órarendjét mindenki hozza magával!

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerület
                      
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

zenetanár (hegedűtanár) munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 16 órás


A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű tanszakon oktatás. A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §. írja elő

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

– Főiskola, hegedűtanár,

– szakmai önéletrajz

– erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséről

– nyilatkozat cselekvőképességről, és arról, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

– végzettséget igazoló okiratok másolata


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán intézményvezető nyújt, a 30/509-2667-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerület címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/169/571-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: zenetanár (hegedűtanár).

– Személyesen: Dobolán Gábor tankerületi igazgató, Vas megye, 9800 Vasvár, Alkotmány utca 7.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 10.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– http://vasvarizeneisk.hu/ - 2015. november 16.

 

1. mert a zene egy különleges világ, egy örömteli dolog
2. mert megtanulhatsz hangszeren játszani, így részese lehetsz ennek a világnak
3. mert együtt zenélhetsz és lóghatsz barátaiddal
4. mert a zeneiskolában tanultakat kamatoztathatod az általános iskolai órákon
5. mert tanáraink alig várják, hogy megismerhessenek
6. mert az év folyamán sok színes programon részt vehetsz, részese lehetsz egy szuper csapatnak
7. mert hangszeren játszani nem ciki, inkább különlegessé tesz, új módon ismerheted meg és fejezheted ki magad
8. mert megtudhatod, mit csinál kedvenc együttesed vagy énekesed a színpadon és a színpad mögött
9. mert bizonyított tény, hogy életed során segít neked, hogy sikeresebb és eredményesebb legyél
10. mert egyszerűen szuper, próbáld ki!