A 2017.05.10-én megtartott tantestületi véleményező értekezleten a benyújtott igazgatói pályázatokra a következő értékelések kerültek felolvasásra:

A tantestület véleménye:

Mindkét pályázó munkájából kitűnik, hogy elkötelezett hívei az alapfokú művészetoktatásnak.  Fontos számukra az ilyen intézménytípusban tanulók gyermekek emberi, lelki, szellemi téren való gyarapítása.

A Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására kiírt pályázat határideje lejárt. Az igazgatói posztra két pályázat érkezett, melyek alább megtekinthetők.

pályázat 1

pályázat 2

Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A teljes kiírás itt tölthető le.

A Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar tart újévi koncertet a Nagy Gáspár Kulturális Központban 2017. február 4-én szombaton 19 órakor.

Vendégek:

Zalaegerszegi Városi Kórus
Vasvár Városi Kórus
Happy Singers
Bejcgyertyánosi Napfény Dal- és Tánccsoport
Kardos László Általános Iskola gyermekkórusa
Rábahídvégi Hajnalcsillag Daloskör

és még sokan mások...

Jegyek elővételben kaphatók a zeneiskolában. Felnőtt: 2000 Ft, nyugdíjas és diák. 1000 Ft.

Mentés

A tavaszi időszak hagyományosan a zeneiskolai versenyek időszaka, melyeken a vasvári diákok idén is aktívan részt vettek.

Az első ilyen jellegű megmérettetésre Szombathelyen került sor – a XIV. Sistrum Zenei Versenyeken 44 városból 300 versenyző vett részt 22 különböző hangszeren. A Vasvári Zenei AMI-t 3 tanuló képviselte.

Eredményeink:

Forrai Luca – furulya       EZÜST minősítés       felkészítő tanára: Vajda Szilárd
Nagy Amanda – furulya       EZÜST minősítés       felkészítő tanára: Vajda Szilárd
Gerencsér Orsolya – zongora       EZÜST minősítés       felkészítő tanára: Farkas Anikó

A Vasvári Fuvola Trió, melynek tagjai Márton Zsuzsanna, Katona Kitti és Piri Melinda a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken vett részt április 21 én. A versenyt idén is nagy érdeklődés övezte – a Dunántúl legnagyobb ifjúsági kulturális fesztiválján több mint 3200 résztvevő vett részt, 18 művészeti kategóriában, csak a kamarazene témakörben, melyben a csoportunk indult, több mint 100 produkció hangzott el. A Vasvári Fuvola Trió, melynek művészeti vezetője Vas Erna tanárnő, színvonalas produkcióval mutatkozott be a rangos mezőnyben.

Tanévnyitó a zeneiskolában 2016. szeptember 9-én, pénteken 17 órakor. Az órarendjét mindenki hozza magával!

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerület
                      
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

zenetanár (hegedűtanár) munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 16 órás


A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű tanszakon oktatás. A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §. írja elő

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

– Főiskola, hegedűtanár,

– szakmai önéletrajz

– erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséről

– nyilatkozat cselekvőképességről, és arról, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

– végzettséget igazoló okiratok másolata


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán intézményvezető nyújt, a 30/509-2667-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerület címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/169/571-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: zenetanár (hegedűtanár).

– Személyesen: Dobolán Gábor tankerületi igazgató, Vas megye, 9800 Vasvár, Alkotmány utca 7.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 10.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– http://vasvarizeneisk.hu/ - 2015. november 16.

 

1. mert a zene egy különleges világ, egy örömteli dolog
2. mert megtanulhatsz hangszeren játszani, így részese lehetsz ennek a világnak
3. mert együtt zenélhetsz és lóghatsz barátaiddal
4. mert a zeneiskolában tanultakat kamatoztathatod az általános iskolai órákon
5. mert tanáraink alig várják, hogy megismerhessenek
6. mert az év folyamán sok színes programon részt vehetsz, részese lehetsz egy szuper csapatnak
7. mert hangszeren játszani nem ciki, inkább különlegessé tesz, új módon ismerheted meg és fejezheted ki magad
8. mert megtudhatod, mit csinál kedvenc együttesed vagy énekesed a színpadon és a színpad mögött
9. mert bizonyított tény, hogy életed során segít neked, hogy sikeresebb és eredményesebb legyél
10. mert egyszerűen szuper, próbáld ki!

 

1. A korai zenei oktatás fejleszti az agy nyelvért és gondolkodásért felelős területeit. A legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a zenei képzés fizikailag is fejleszti a bal agyfélteke nyelvek feldolgozásáért felelős részét és egyedi idegpályákat hoz létre.


2. Ok és okozati összefüggés van a zene és a térbeli információs készség között. Ez a fajta intelligencia segít abban, hogy párhuzamos dolgokat kezeljünk, hogy helyesen gondolkodjunk kritikus helyzetekben, vagy nehéz matematikai feladatoknál és ez felelős azért, hogy ne hagyjunk otthon semmit, amire aznap szükségünk lehet.


3. A művészetet tanuló diákok kreatívabban gondolkodnak és oldanak meg problémákat, elutasítva az elavult szabályokat.


4. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a művészeti tanulmányokat folytató diákok sikeresebbek a vizsgákban és magasabb pontokat érnek el a felsőoktatásban.


5. Az effajta oktatás abban is segít a diákoknak, hogy empatikusabbak legyenek más népekkel és kultúrákkal szemben, hogy már fiatal korukban is tiszteletben tartsanak másokat.


6. A diákok megtanulják, hogy miben rejlik a lelkiismeretesség és a jó, a középszerűvel szemben.


7. A zenében a hiba az hiba. Sikereket és eredményt csak kemény munka árán lehet elérni. A diákok megtanulják az erőfeszítéseket értékelni és hogy a jutalom csak kemény munka árán érhető el.


8. A zenei tanulmányok növelik a csapatszellemet és a fegyelmet. Ahhoz, hogy egy zenekar tökéletesen megszólaljon, mindenkinek együtt kell dolgozni, ugyanazon cél érdekében és felelősséget kell vállalnia a próbák és a társak iránt is.


9. A zenei tanulmányok segítenek az agynak abban, hogy a zajos háttérből kiszűrje a beszédet. A zenei leckék azoknak a gyerekeknek is segítenek, akik tanulási nehézségekkel küzdenek, vagy diszlexiára hajlamosak és hamar elvesztik a fókuszáló képességüket a nagy zajban.


10. Azok a gyerekek, akik az elemiben zenei oktatást kapnak, egy éven belül lekörözik társaikat agykapacitásban és memóriakészségben.

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.
Ki nem él vele, lelki szegénységgel él és hal. Vannak a léleknek régiói, melyeket csak a zene világít be.”
(Kodály Zoltán)

A 2015-16-os tanévre történő beiratkozást 2015. június 29-én (hétfőn),  30-án (kedden), és július 1-én (szerdán) 12 órától 18 óráig tartjuk a Zeneiskolában. Pótbeiratkozásra 2015. szeptember 2-án (szerdán), 3-án (csütörtökön), és 4-én (pénteken) 8 órától 18 óráig kerül sor.

 Letölthető plakát.