A 2017.05.10-én megtartott tantestületi véleményező értekezleten a benyújtott igazgatói pályázatokra a következő értékelések kerültek felolvasásra:

A tantestület véleménye:

Mindkét pályázó munkájából kitűnik, hogy elkötelezett hívei az alapfokú művészetoktatásnak.  Fontos számukra az ilyen intézménytípusban tanulók gyermekek emberi, lelki, szellemi téren való gyarapítása.

Rács Andrea

Szép elképzeléseket fogalmaz meg, de ezek az elképzelések és célok nagyobb intézményben lennének inkább reálisak.

A pályázat megfogalmazása sajnos nagyon egyoldalúan negatív az iskolánkban folyó szakmai munkáról. Építő jellegű kritikával lehetne eredményeket elérni.
A körmendi pályázó alaposan tájékozódott a körülményekről, az itt folyó munkáról, amihez dicsérő jelzőket írt. Szabó igazgató urat a hivatalos dokumentumok hiányosságai miatt kritizálta, valamint a dolgozói elvárásokra hívta fel a figyelmét.

Rács Andrea pályázatára a „merjünk nagyot alkotni” lendülete a jellemző. Hosszabb, ugyanakkor több ismétlődő rész is van benne. Megmarad az ízlésesség határain belül, amikor a hibák kijavítására fókuszál. Kevesebb és más típusú intézményvezetési gyakorlattal rendelkezik.  Ebből következően lehet a pályázatában érzékelni, hogy erősen motiválná, ha önálló intézményvezetőként végre „szabad (szabadabb) kezet” kapna.

Rács Andrea pályázata dúskál az ötletekben. Erénye, hogy olyan régi, mára már az enyészeté lett művészeti csoportok, együttesek feltámasztásán gondolkodik, amelyek egykori létezéséről neki nem is kellene tudnia. Azzal a tervével azonban nem értünk egyet, hogy zártkörűvé kellene tenni a vizsgákat. Szerintünk a vizsgák nagyszerűen működnek tanszaki koncert formájában.

A pályázat megfogalmazása túl személyeskedő. Nem derül ki, hogy elképzelése általános elképzelés egy zeneiskola életéről, vagy konkrétan a vasvári zeneiskola helyzetelemzése. Utóbbi esetben sértő és kritizáló. A pályázat sok általánosságot is tartalmaz, ami nem annyira fontos. Több elképzelése túlzás. Ne sémák szerint irányítsa az iskolát, hanem a művészeti szellemiségnek megfelelően. Vegye figyelembe az ott dolgozó kollegákat, az iskola körülményeit. Ne akarjon túlnőni azon, amit a lehetőséget adnak.

Először meg kellene ismerni az intézményt és annak megfelelően tervezni, nem egy valamilyen tervet ráhúzni az iskolára. Ilyen találkozás nem történt.


Szabó Zoltán

Szabó Zoltán pályázata szabatos, szépen megfogalmazott mondatokból áll. A jól körvonalazható elképzelések egy szűk területre korlátozódnak; nevezetesen az iskolaépület materiális feltételeinek javítására (pld. nyílászárók).

Szabó igazgató úr pályázata lényegesen rövidebb, lényegre törőbb, de a jövőbeni elképzelések nem tartalmaznak újdonságokat, a zeneiskola névváltozását szeretné megvalósítani.

Szabó Zoltán pályázata kisebb terjedelmű, inkább a helyzetelemzésre szorítkozik. Azonban jól használja ki a helyismeretből fakadó előnyt. Kevesebb új, esetleg újra indítható programot kínál. A „realitáshoz” való viszonya világos. A sorok közül kiérződik, hogy továbbra is folytatni kívánja azt a minőségi, mennyiségi munkát, amit eddig megtapasztalt a nevelőtestület. Azonban sajnos nem használja ki a helyzetből (új választás) kínálkozó önkritika lehetőségét.

A helyi adottságokat figyelembe véve reálisak az elképzelések a célok megfogalmazását illetően. Lényegre törő, világos elképzeléseket fogalmaz meg. A kollegák kritizálása helyett a pozitívumokra koncentrál.

A növendékek megtartása véleményünk szerint is elsősorban az optimális tanár-szülő kapcsolaton múlik.

Az Intézményi Tanács véleménye:

Rács Andrea pályázatában érződik a szakmaiság. Ám némely terve a valóságtól túlságosan elrugaszkodott. A település nagyságát, az iskola anyagi lehetőségeit tekintve nem reális elképzeléseket tár elénk. Tanszakok bővítését, illetve új tanszakok indítását tervezi. Mindehhez tanár is kell, ami a költségvetést ismerve nem lehetséges. Ugyanakkor a meglévő tanárok óraszámát is veszélyeztetné.

A leírt öletek, mint például a rajzverseny, a még több koncert túlzott terheket jelentenének az iskola diákjainak. A szülőknek így is nagy gondot jelent gyermekeik zenei óráinak beosztása.

Szabó Zoltán, mint jelenlegi igazgató, jobban ismeri az iskola lehetőségeit, Vasvár adottságait. Ezért pályázata tényszerű, tárgyilagos. Logikus gondolatmenettel tárja elénk jövőbeli terveit. A zeneiskola helyzetét folyamatában látja és értékeli.

Mindkét pályázónak megvannak az erényei. Mindketten elhivatottak a zenei nevelés-oktatás iránt. Hasonlóan gondolkodnak a zene fontosságáról, a zenei hivatásról. Mindkettő pályázatból kiolvasható az elkötelezettség.

A jelenlévők egyhangúan Szabó Zoltán igazgatói pályázatát támogatják.

A titkos szavazáson a következő eredmények születtek:

Rács Andrea pályázatára 7 szavazat érkezett, melyből érvényes: 7 érvénytelen: 0

Az érvényes szavazatok közül 2 fő (az érvényes szavazatok 28,6 %-a) támogatja Rács Andrea pályázatát, míg 5 fő (az érvényes szavazatok 71,4 %-a) elutasítja azt.

Szabó Zoltán pályázatára 6 szavazat érkezett, melyből érvényes: 6 érvénytelen: 0

Az érvényes szavazatok közül 4 fő (az érvényes szavazatok 66,7 %-a) támogatja Szabó Zoltán pályázatát, míg 2 fő (az érvényes szavazatok 33,3 %-a) elutasítja azt.


A 2017.05.10-én megtartott alkalmazotti véleményező értekezleten a titkos szavazáson a következő eredmények születtek:

Rács Andrea személyére 10 szavazat érkezett, melyből érvényes: 10, érvénytelen: 0

Az érvényes szavazatok közül 2 fő (az érvényes szavazatok 20 %-a) támogatja Rács Andrea igazgatói megbízását, míg 8 fő (az érvényes szavazatok 80 %-a) nem támogatja azt.

Szabó Zoltán személyére 9 szavazat érkezett, melyből érvényes: 9, érvénytelen: 0


Az érvényes szavazatok közül 7 fő (az érvényes szavazatok 77,8 %-a) támogatja Szabó Zoltán igazgatói megbízását, míg 2 fő (az érvényes szavazatok 22,2 %-a) nem támogatja azt.