Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerület
                      
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

zenetanár (hegedűtanár) munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 16 órás


A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű tanszakon oktatás. A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §. írja elő

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

– Főiskola, hegedűtanár,

– szakmai önéletrajz

– erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséről

– nyilatkozat cselekvőképességről, és arról, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

– végzettséget igazoló okiratok másolata


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán intézményvezető nyújt, a 30/509-2667-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerület címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/169/571-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: zenetanár (hegedűtanár).

– Személyesen: Dobolán Gábor tankerületi igazgató, Vas megye, 9800 Vasvár, Alkotmány utca 7.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 10.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– http://vasvarizeneisk.hu/ - 2015. november 16.